Oferta

Zakres naszej działalności obejmuje:<img src="http://convis.pl" alt="CONVIS Projektowanie konstrukcji" />

  • wykonywanie części konstrukcyjnej projektów budowlanych i wykonawczych,
  • sporządzanie opinii technicznych stanów obiektów budowlanych,
  • wykonywanie inwentaryzacji obiektów budowlanych,
  • wykonywanie obliczeń statycznych.